Klub KARATE Tradycyjnego

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać się do jednej z naszych sekcji treningowych.

Wiek uczestnika

dziecko
osoba pełnoletnia

Wybór grupy

Dane uczestnika zajęć

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

akceptuję regulamin
oświadczam, że jestem opiekunem prawnym zapisywanego dziecka

Imię i nazwisko osoby dokonującej zapisu