Klub KARATE Tradycyjnego

Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wiek uczestnika

dziecko
osoba pełnoletnia

Wybór grupy

Dane uczestnika zajęć

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

zapoznałem/am się z regulaminem zajęć
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych